bee succesful

HUMM

Human unbodied milieu management
 • Presteren met plezier. Iedereen.
 • Mees succes voor het bedrijf.
 • Gestelde doelen behalen.
 • Een gezonde cultuur.
 • Goed lopende processen.

HUMM is een nieuwe standaard voor als je mensen wilt laten floreren.
Ontwikkel de factor mens, met BUZZBEE.

HUMM is een visie op organiseren die mensen in een organisatie optimaal laat functioneren met hogere prestaties en meer plezier. De hele organisatie profiteert Lees meer over HUMM.

 

BUZZbee is dé partner als jullie HUMM in jullie organisatie willen gaan toepassen. HUMM's geestelijk vader is namelijk ook mede-oprichter van BUZZbee dus dichter bij de bron ga je niet komen.

 

Analyse

Tijdens de invoering van HUMM zetten we twee analyse-instrumenten in. Aan het begin en aan het einde van het proces meten we met de Q100, een analyse waarmee vele factoren gemeten worden. Meer over de Q100.

Daarnaast zetten we de P40 in, een meetinstrument waarmee nog verder ingezoomd wordt op de leiderschapskwaliteiten van de leidinggevenden.

Ontplooiing

De inzet van HUMM vergt een combinatie van meerdere trajecten. We beginnen met de Q100 en een aangepaste BUZZday. Daarna volgt een programma om het harde fundament te versterken, en de hier onder genoemde trajecten Identiteit, Gemeenschapszin en Leiderschap, aangevuld met een traject Management, Richting en Cultuur.

Lees meer over HUMM voor meer duidelijkheid.

Praktisch

De implementatie van HUMM duurt doorgaans 9-24 maanden, afhankelijk van de organisatiegrootte en -structuur.

natuurlijk is iedereen in de organisatie er bij betrokken; van directie tot de stagiares.

opbrengst van HUMM voor de directie

opbrengst van HUMM voor medewerkers

opbrengst van HUMM voor managers

opbrengst van HUMM als je leiding geeft

bee succesful

HUMM

Human unbodied milieu management
 • Presteren met plezier. Iedereen.
 • Mees succes voor het bedrijf.
 • Gestelde doelen behalen.
 • Een gezonde cultuur.
 • Goed lopende processen.

HUMM is een nieuwe standaard voor als je mensen wilt laten floreren.
Ontwikkel de factor mens, met BUZZBEE.

HUMM is een visie op organiseren die mensen in een organisatie optimaal laat functioneren met hogere prestaties en meer plezier. De hele organisatie profiteert Lees meer over HUMM.

 

BUZZbee is dé partner als jullie HUMM in jullie organisatie willen gaan toepassen. HUMM's geestelijk vader is namelijk ook mede-oprichter van BUZZbee dus dichter bij de bron ga je niet komen.

 

Analyse

Tijdens de invoering van HUMM zetten we twee analyse-instrumenten in. Aan het begin en aan het einde van het proces meten we met de Q100, een analyse waarmee vele factoren gemeten worden. Meer over de Q100.

Daarnaast zetten we de P40 in, een meetinstrument waarmee nog verder ingezoomd wordt op de leiderschapskwaliteiten van de leidinggevenden.

Ontplooiing

De inzet van HUMM vergt een combinatie van meerdere trajecten. We beginnen met de Q100 en een aangepaste BUZZday. Daarna volgt een programma om het harde fundament te versterken, en de hier onder genoemde trajecten Identiteit, Gemeenschapszin en Leiderschap, aangevuld met een traject Management, Richting en Cultuur.

Lees meer over HUMM voor meer duidelijkheid.

Praktisch

De implementatie van HUMM duurt doorgaans 9-24 maanden, afhankelijk van de organisatiegrootte en -structuur.

natuurlijk is iedereen in de organisatie er bij betrokken; van directie tot de stagiares.

bee insightful

Q100 + BUZZday

 • Succesfactoren in harde cijfers.
 • Inzicht in de eigen organisatie.
 • Vitaliserende inspiratie.
 • Verhelderende inzichten.
 • De beste start van verbetering.

Meetinstrument voor de organisatie + nieuwe inzichten. Om gericht te kunnen verbeteren.
Start nu aan beter, met BUZZBEE.

Hoe succesvol een bedrijf is, wordt meer dan ooit bepaald door de mensen in dat bedrijf. Allerlei vaags zoals hun betrokkenheid, motivatie, ontwikkeling en trots beïnvloeden hun prestaties en werkplezier en daarmee het succes van de hele organisatie.

Die factor mens moet dus 'geoptimaliseerd' worden. Maar hoe doen we dat? Waar zitten de sterke en zwakkere punten in onze organisatie? En waar moeten we in hemelsnaam beginnen om er iets aan te doen?

Met de Q100 & BUZZday meten we al dit ogenschijnlijk onmeetbaar spul en zetten jullie de eerste stap naar medewerkers die beter presteren met meer werkplezier. En naar meer succes voor de hele organisatie.

Analyse

De Q100 is ons unieke meetinstrument; niets kan wat de Q100 kan.

De Q100 meet niet alleen hoe het gesteld is met bijvoorbeeld de inzet, motivatie en betrokkenheid van jullie mensen. Ook wordt alles gemeten wat daar invloed op heeft.

Die invloeden zitten vooral in de zachte, abstracte kanten van de organisatie en die worden uitgedrukt in concrete cijfers. De Q100 is het enige meetinstrument wat dit doet! Stop met gokken, start met weten.

Lees alles over de Q100.

Ontplooiing

De BUZZday staat vooral in het teken van kennis, inzichten en paradigmaverschuivingen. Scroll door naar beneden voor meer info over de BUZZday.

Als jullie jullie organisatie verder willen ontwikkelen, is de Q100 + BUZZday een fantastisch uitgangspunt. Met de gegevens uit de Q100 en de nieuw verworven inzichten van de BUZZday kunnen jullie heel gericht gaan werken aan beter. En als het nodig is, kunnen we jullie helpen om daarvoor de juiste specialisten te vinden.

Alles over de BUZZday.

Praktisch

De Q100 voeren we uit in de gehele organisatie of in een deel ervan.

Voor de BUZZday brengen jullie alle leidinggevenden samen, aangevuld met de mensen van HR / P&O en liefst enkele medewerkers per team.

De doorlooptijd van het gehele programma (meting + BUZZday) is ca. 3-5 weken.

bee insightful

Q100 + BUZZday

 • Succesfactoren in harde cijfers.
 • Inzicht in de eigen organisatie.
 • Vitaliserende inspiratie.
 • Verhelderende inzichten.
 • De beste start van verbetering.

Meetinstrument voor de organisatie + nieuwe inzichten. Om gericht te kunnen verbeteren.
Start nu aan beter, met BUZZBEE.

Hoe succesvol een bedrijf is, wordt meer dan ooit bepaald door de mensen in dat bedrijf. Allerlei vaags zoals hun betrokkenheid, motivatie, ontwikkeling en trots beïnvloeden hun prestaties en werkplezier en daarmee het succes van de hele organisatie.

Die factor mens moet dus 'geoptimaliseerd' worden. Maar hoe doen we dat? Waar zitten de sterke en zwakkere punten in onze organisatie? En waar moeten we in hemelsnaam beginnen om er iets aan te doen?

Met de Q100 & BUZZday meten we al dit ogenschijnlijk onmeetbaar spul en zetten jullie de eerste stap naar medewerkers die beter presteren met meer werkplezier. En naar meer succes voor de hele organisatie.

Analyse

De Q100 is ons unieke meetinstrument; niets kan wat de Q100 kan.

De Q100 meet niet alleen hoe het gesteld is met bijvoorbeeld de inzet, motivatie en betrokkenheid van jullie mensen. Ook wordt alles gemeten wat daar invloed op heeft.

Die invloeden zitten vooral in de zachte, abstracte kanten van de organisatie en die worden uitgedrukt in concrete cijfers. De Q100 is het enige meetinstrument wat dit doet! Stop met gokken, start met weten.

Lees alles over de Q100.

Ontplooiing

De BUZZday staat vooral in het teken van kennis, inzichten en paradigmaverschuivingen. Scroll door naar beneden voor meer info over de BUZZday.

Als jullie jullie organisatie verder willen ontwikkelen, is de Q100 + BUZZday een fantastisch uitgangspunt. Met de gegevens uit de Q100 en de nieuw verworven inzichten van de BUZZday kunnen jullie heel gericht gaan werken aan beter. En als het nodig is, kunnen we jullie helpen om daarvoor de juiste specialisten te vinden.

Alles over de BUZZday.

Praktisch

De Q100 voeren we uit in de gehele organisatie of in een deel ervan.

Voor de BUZZday brengen jullie alle leidinggevenden samen, aangevuld met de mensen van HR / P&O en liefst enkele medewerkers per team.

De doorlooptijd van het gehele programma (meting + BUZZday) is ca. 3-5 weken.

bee unique

Identiteit

 • Iedereen weet waar we voor staan.
 • Iedereen weet waar we voor gaan.
 • Iedereen weert wie we zijn.
 • Fundament voor cultuur.
 • Blik op de toekomst.

De bedrijfsidentiteit is hét fundament van jullie organisatie. Voor jullie zelf en voor de buitenwereld.
Versterk jullie identiteit, met BUZZBEE.

Bedrijven die duidelijk hebben waar ze voor staan en gaan, hebben een streepje voor op de rest. Ze hebben een duidelijker identiteit wat zich doorgaans vertaalt in een sterkere concurrentiepositie. Eigen medewerkers kunnen eerder aansluiting vinden bij wat jullie doen en zijn eenvoudiger gemotiveerd. Het is ook simpeler op de juiste mensen aan te trekken.

Leg een stevig fundament onder de cultuur en richting van jullie organisatie. Ontwikkel zo een sterkere identiteit, samen met BUZZbee.

Analyse

We analyseren hoe het op dit moment gesteld is met jullie cultuur. Ook meten we hoe sterk de organisatie richting kent. Dat kan met één van twee instrumenten: met onze I80 of met de Q100. De I80 doet wat we net beschreven, de Q100 doet meer.

De Q100 analyseert alle factoren die invloed hebben op het presteren van jullie mensen, waaronder de gesteldheid van cultuur en richting. De Q100 wordt ingezet voor organisaties die breder willen inzetten op verbetering. Meer over de Q100.

Ontplooiing

We helpen jullie een nieuwe basis voor succes te leggen onder jullie organisatie. Tijdens een reis door verleden, heden en toekomst gaan jullie werken aan onderwerpen zoals jullie waarom, waarden, bedoeling, visie, paradigma's en ambities. Dit proces leidt tot hele concrete bouwstenen van jullie cultuur en beoogde richting.

Bij dit proces zijn vooral de directie en het lijnmanagent betrokken.

Praktisch

De duur van dit proces is afhankelijk van enkele factoren waaronder jullie organisatiegrootte en -structuur. We hebben dus eerst wat informatie nodig van jullie voordat we hier echt duidelijkheid over kunnen scheppen. Maar reken op een doorlooptijd van enkele maanden.

Voor de benodigde investering geldt hetzelfde: als we de nodige informatie hebben, scheppen we de duidelijkheid waar je vast naar zoekt.

bee unique

Identiteit

 • Iedereen weet waar we voor staan.
 • Iedereen weet waar we voor gaan.
 • Iedereen weert wie we zijn.
 • Fundament voor cultuur.
 • Blik op de toekomst.

De bedrijfsidentiteit is hét fundament van jullie organisatie. Voor jullie zelf en voor de buitenwereld.
Versterk jullie identiteit, met BUZZBEE.

Bedrijven die duidelijk hebben waar ze voor staan en gaan, hebben een streepje voor op de rest. Ze hebben een duidelijker identiteit wat zich doorgaans vertaalt in een sterkere concurrentiepositie. Eigen medewerkers kunnen eerder aansluiting vinden bij wat jullie doen en zijn eenvoudiger gemotiveerd. Het is ook simpeler op de juiste mensen aan te trekken.

Leg een stevig fundament onder de cultuur en richting van jullie organisatie. Ontwikkel zo een sterkere identiteit, samen met BUZZbee.

Analyse

We analyseren hoe het op dit moment gesteld is met jullie cultuur. Ook meten we hoe sterk de organisatie richting kent. Dat kan met één van twee instrumenten: met onze I80 of met de Q100. De I80 doet wat we net beschreven, de Q100 doet meer.

De Q100 analyseert alle factoren die invloed hebben op het presteren van jullie mensen, waaronder de gesteldheid van cultuur en richting. De Q100 wordt ingezet voor organisaties die breder willen inzetten op verbetering. Meer over de Q100.

Ontplooiing

We helpen jullie een nieuwe basis voor succes te leggen onder jullie organisatie. Tijdens een reis door verleden, heden en toekomst gaan jullie werken aan onderwerpen zoals jullie waarom, waarden, bedoeling, visie, paradigma's en ambities. Dit proces leidt tot hele concrete bouwstenen van jullie cultuur en beoogde richting.

Bij dit proces zijn vooral de directie en het lijnmanagent betrokken.

Praktisch

De duur van dit proces is afhankelijk van enkele factoren waaronder jullie organisatiegrootte en -structuur. We hebben dus eerst wat informatie nodig van jullie voordat we hier echt duidelijkheid over kunnen scheppen. Maar reken op een doorlooptijd van enkele maanden.

Voor de benodigde investering geldt hetzelfde: als we de nodige informatie hebben, scheppen we de duidelijkheid waar je vast naar zoekt.

bee inspiring

Leiderschap

 • Meer invloed op anderen.
 • Eenvoudig veranderen.
 • Geen ondergronds verzet.
 • Bouwen aan gezonde cultuur.
 • Ontwikkel elk team en individu.

Goed ontwikkelde leiderschapskwaliteiten zijn essentieel op de werkvloer.
Versterk leiderschap, met BUZZBEE.

Leiderschap is het mensgerichte deel van leidinggeven (en management het procesgerichte deel). Leiders smeden een groep tot een collectief en zij inspireren en motiveren. Leiders worden gevolgd omdat de groep hen wil volgen.

Leiders op de werkvloer krijgen veel meer voor elkaar van hun mensen. Leiders oogsten motivatie, commitment en betrokkenheid terwijl verzet, frustraties en sabotage verdwijnen. Als je leiderschapskwaliteiten goed ontwikkeld zijn, krijg je meer gedaan van anderen.

Ontwikkel de leiderschapskwaliteiten in jullie organisatie, samen met BUZZbee.

Analyse

Voor we beginnen aan de ontwikkeling van leiderschap, brengen we eerst in kaart hoe ervoor staat met het leiderschap van jullie leidinggevenden. Dat doen we met de P40, een enquête voor de leidinggevende en zijn / haar mensen.

De informatie uit de P40 is belangrijk tijdens de ontwikkeling die volgt en wordt gebruikt om het programma op maat aan te passen.

Ontplooiing

De ontwikkeling van leiderschap is geen sinecure. Alleen 'een trainingkje' of wat coaching blijkt in de praktijk niet genoeg te zijn. En dus is ons leiderschapsprogramma completer dan welk ander programma ook. We willen immers het beste brengen wat maar mogelijk is.

Het programma bestaat dan ook uit meerdere delen: analyse, training, workshops, coaching en digitale hulpmiddelen. Al deze onderdelen komen samen tot één samenhangend, synergetisch programma. Maatwerk is extra belangrijk want leiderschap is een heel persoonlijk iets.

Praktisch

Het programma is voor alle leidinggevenden in een organisatie; van het opper-opperhoofd zoals de CEO of directie tot aan de assistent bedrijfsleiders en teamleiders.

De doorlooptijd van het gehele programma is ca. 4-6 maanden.

De investering is afhankelijk van het aantal leidinggevenden wat het programma doorloopt. We hebben dus extra informatie nodig voordat we jullie absolute duidelijkheid geven.

bee inspiring

Leiderschap

 • Meer invloed op anderen.
 • Eenvoudig veranderen.
 • Geen ondergronds verzet.
 • Bouwen aan gezonde cultuur.
 • Ontwikkel elk team en individu.

Goed ontwikkelde leiderschapskwaliteiten zijn essentieel op de werkvloer.
Versterk leiderschap, met BUZZBEE.

Leiderschap is het mensgerichte deel van leidinggeven (en management het procesgerichte deel). Leiders smeden een groep tot een collectief en zij inspireren en motiveren. Leiders worden gevolgd omdat de groep hen wil volgen.

Leiders op de werkvloer krijgen veel meer voor elkaar van hun mensen. Leiders oogsten motivatie, commitment en betrokkenheid terwijl verzet, frustraties en sabotage verdwijnen. Als je leiderschapskwaliteiten goed ontwikkeld zijn, krijg je meer gedaan van anderen.

Ontwikkel de leiderschapskwaliteiten in jullie organisatie, samen met BUZZbee.

Analyse

Voor we beginnen aan de ontwikkeling van leiderschap, brengen we eerst in kaart hoe ervoor staat met het leiderschap van jullie leidinggevenden. Dat doen we met de P40, een enquête voor de leidinggevende en zijn / haar mensen.

De informatie uit de P40 is belangrijk tijdens de ontwikkeling die volgt en wordt gebruikt om het programma op maat aan te passen.

Ontplooiing

De ontwikkeling van leiderschap is geen sinecure. Alleen 'een trainingkje' of wat coaching blijkt in de praktijk niet genoeg te zijn. En dus is ons leiderschapsprogramma completer dan welk ander programma ook. We willen immers het beste brengen wat maar mogelijk is.

Het programma bestaat dan ook uit meerdere delen: analyse, training, workshops, coaching en digitale hulpmiddelen. Al deze onderdelen komen samen tot één samenhangend, synergetisch programma. Maatwerk is extra belangrijk want leiderschap is een heel persoonlijk iets.

Praktisch

Het programma is voor alle leidinggevenden in een organisatie; van het opper-opperhoofd zoals de CEO of directie tot aan de assistent bedrijfsleiders en teamleiders.

De doorlooptijd van het gehele programma is ca. 4-6 maanden.

De investering is afhankelijk van het aantal leidinggevenden wat het programma doorloopt. We hebben dus extra informatie nodig voordat we jullie absolute duidelijkheid geven.

bee collective

Gemeenschapszin

 • Intrinsiek gemotiveerde mensen.
 • Iedereen betrokken.
 • Trots op elkaar en op het bedrijf.
 • Samenwerken in Synergie.
 • Groei voor iedereen.

Een community is zonder meer de grootste prestatieversterker van een organisatie.
Boost gemeenschapszin, met BUZZBEE.

Gemeenschappen zijn krachtige prestatieversterkers.

Mensen wie zich onderdeel voelen van een gemeenschap, zijn namelijk gemotiveerd, betrokken, passioneel, tonen commitment en werken in synergie samen. En dát wil je natuurlijk ook bij jullie op de werkvloer.

De uitdaging is dus om de gemeenschapszin te vergroten. Pak díe uitdaging op, samen met BUZZbee.

 

Analyse

Om gerichter te kunnen werken, halen we bij elk traject eerst informatie uit de organisatie met een analyse. In dit geval zijn er twee mogelijkheden.

De G80 analyseert de huidige staat van alle aspecten van gemeenschap. We zetten dit analyse-instrument in in de gehele organisatie of in de afdelingen / teams waar jullie de gemeenschapszin willen vergroten. Meer over de G80.

De Q100 is de tweede mogelijkheid. Met de Q100 analyseren we de hele organisatie waaronder de mate van gemeenschapszin. Dit wordt ingezet voor organisaties die breder willen inzetten op verbetering. Meer over de Q100.

Ontplooiing

Dit concept bestaat uit een korte training, een coachingtraject en enkele workshops. Daarbij is vooral het lijnmanagement betrokken, samen met HR en directie.

Praktisch

Voordat we gaan beginnen, weten jullie hoe het traject gaat verlopen en hoe lang het gaat duren.

Echter, voordat we dat duidelijk kunnen maken, moeten we meer weten over jullie organisatie. We hebben dus eerst een paar vragen, daarna maken we jullie duidelijk hoe het proces zal verlopen. Reken op een doorlooptijd van ca. 6-12 weken voor middelgrote organisaties.

 

Voor de investering hetzelfde als voor de duur: we hebben eerst enkele vragen; daarna maken we jullie alles crystal clear.

bee collective

Gemeenschapszin

 • Intrinsiek gemotiveerde mensen.
 • Iedereen betrokken.
 • Trots op elkaar en op het bedrijf.
 • Samenwerken in Synergie.
 • Groei voor iedereen.

Een community is zonder meer de grootste prestatieversterker van een organisatie.
Boost gemeenschapszin, met BUZZBEE.

Gemeenschappen zijn krachtige prestatieversterkers.

Mensen wie zich onderdeel voelen van een gemeenschap, zijn namelijk gemotiveerd, betrokken, passioneel, tonen commitment en werken in synergie samen. En dát wil je natuurlijk ook bij jullie op de werkvloer.

De uitdaging is dus om de gemeenschapszin te vergroten. Pak díe uitdaging op, samen met BUZZbee.

 

Analyse

Om gerichter te kunnen werken, halen we bij elk traject eerst informatie uit de organisatie met een analyse. In dit geval zijn er twee mogelijkheden.

De G80 analyseert de huidige staat van alle aspecten van gemeenschap. We zetten dit analyse-instrument in in de gehele organisatie of in de afdelingen / teams waar jullie de gemeenschapszin willen vergroten. Meer over de G80.

De Q100 is de tweede mogelijkheid. Met de Q100 analyseren we de hele organisatie waaronder de mate van gemeenschapszin. Dit wordt ingezet voor organisaties die breder willen inzetten op verbetering. Meer over de Q100.

Ontplooiing

Dit concept bestaat uit een korte training, een coachingtraject en enkele workshops. Daarbij is vooral het lijnmanagement betrokken, samen met HR en directie.

Praktisch

Voordat we gaan beginnen, weten jullie hoe het traject gaat verlopen en hoe lang het gaat duren.

Echter, voordat we dat duidelijk kunnen maken, moeten we meer weten over jullie organisatie. We hebben dus eerst een paar vragen, daarna maken we jullie duidelijk hoe het proces zal verlopen. Reken op een doorlooptijd van ca. 6-12 weken voor middelgrote organisaties.

 

Voor de investering hetzelfde als voor de duur: we hebben eerst enkele vragen; daarna maken we jullie alles crystal clear.

winkelmand
Scroll naar top